Nova Scotia Archives

Historical Maps of Nova Scotia

Plan de la Banlieu du Fort Royal a l'Acadie et environes

Date: 1708

Reference: Nova Scotia Archives Map Collection: Annapolis, Nova Scotia

Nova Scotia Archives — https://archives.novascotia.ca/maps/archives/

Crown copyright © 2024, Province of Nova Scotia.